پردازش سیگنال پیشرفته (JASP) - مقالات آماده انتشار