استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از الگوریتم ژنتیک و تپه‌نوردی برای بهبود عملکرد پنهان‌نگاری اطلاعات در تصویر

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی برای پنهان‌نگاری داده‌ها در تصویر مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیک و تپه‌نوردی ارائه شده است. روش پنهان‌سازی مورد استفاده در این مقاله، روش جاسازی LSB است. برای افزایش کیفیت تصویر پنهان‌نگاری‌‌شده و همچنین ظرفیت ذخیره‌سازی در روش ارائه شده از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که عمل پنهان‌سازی را به‌صورت یک عمل جستجو و بهینه‌سازی، مدل‌سازی کرده است. همچنین چون جستجو با الگوریتم ژنتیک عمل زمان‌گیری است، برای حل این مشکل از الگوریتم‌های جستجوی محلی و تپه‌نوردی بهره گرفته شده است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در روش ارائه شده کیفیت تصویر پنهان‌نگاری‌شده با افزایش ظرفیت پنهان‌سازی باز هم قابل قبول است. همچنین اعمال الگوریتم تپه‌نوردی باعث افزایش سرعت مخفی سازی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Genetic and Hill Climbing Algorithms to Improve Performance of Image Steganography

نویسندگان [English]

  • Vahideh Rashidzadeh
  • Mohammad Ali Balafar
  • Seyed Naser Razavi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

In this paper, a new method based on genetic and hill Climbing algorithms for steganography in image is proposed. Data is embedded in LSB. In order to enhance image quality and storage capacity, genetic algorithm is utilized which model hiding as a search and optimization process. Also, to speed up the search function with genetic algorithm, local search and hill Climbing algorithms have been used. The findings show that the hiding image quality is acceptable while capacity is increased. Also, hill Climbing Algorithm speed up the hiding process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steganography
  • LSB
  • genetic algorithm
  • local searching
  • hill climbing