روش واترمارکینگ نیمه‌شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوس گسسته جهت تشخیص و بازسازی دست‌کاری در تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر

چکیده

واترمارکینگ رقمی روشی، جهت تعبیه داده‌های اضافی در محتویات رقمی است به‌طوری‌که این داده‌های اضافی که آن‌ها را واترمارک می‌نامند، غیر قابل مشاهده باشند. یکی از کاربردهای واترمارکینگ رقمی تشخیص و بازسازی ناحیه دست‌کاری شده است. روش‌های واترمارکینگ رقمی که جهت تشخیص و بازسازی ارائه شده‌اند، قادرند ناحیه دست‌کاری در یک تصویر را شناسایی و بازسازی کنند. این کاربرد واترمارکینگ رقمی، معضل تغییرات محتویات رقمی را حل می‌کند. در این مقاله طرح واترمارکینگ جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دست‌کاری برای تصاویر فشرده و غیره فشرده ارائه شده است. در این الگوریتم، هر بلوک در تصویر شامل واترمارک بلوکی دیگر است؛ در نتیجه، یک نسخه از واترمارک، برای هر بلوک غیر همپوشان در تصویر وجود دارد. از نگاشت آشوبی جهت بهبود امنیت و مغشوش کردن بلوک‌ها استفاده شده و کلید مخفی، همراه با تصویر واترمارکینگ منتقل می‌شود. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، تصویر که حدود 90% تخریب شده، با PSNR حدود 20 قابل‌بازسازی است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم نسبت به سایر روش‌ها، حتی هنگامی که ناحیه دست‌کاری بزرگ باشد، کارا و ایمن است و همچنین در برابر فرمت‌های رایج فشرده‌سازی مقاوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semi-Fragile Watermarking for Image Tamper Detection and Self-Recovery Based on Discrete Cosine Transform

نویسندگان [English]

  • Behrooz Boloorian Haghighi
  • Amir Hossein Taherinia
Computer Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Digital watermarking technique embeds additional data (watermark) into digital contents in such a way that the resulting distortion is imperceptible. Tampered detection and recovery is one of the digital watermarking applications. Tamper detection and recovery can mine the tampered region in the image and then recover it. This application can resolve the problem of digital content modification. In this paper, a novel watermarking approach is proposed for tamper detection and recovery in the compressed and uncompressed images. In this method, each block in the image contains watermark of another block. Therefore, for each non-overlapping block in the image, there exists one copy of the watermark. Here, the Chaotic map is used to improve security and confuse block. Also, a secret key is transmitted along with the watermarked image. In our algorithm, a 90% tampered image can be recovered by PSNR ≈ 20 dB. Experimental results demonstrate that the proposed method is secure and superior to the other techniques, especially when the tampered area is large and is resistant to compression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watermarking
  • embed watermark
  • extract watermark
  • tamper detection and recovery
  • Frequency domain
  • discrete Cosine