درباره نشریه

مختصری از تاریخچه نشریه علمی پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز

 

اولین شماره این نشریه در سال 1395 با 6 مقاله به چاپ رسید و انتشار آن با چاپ 6 مقاله دیگر در دومین شماره نشریه در سال 1396 ادامه یافت. این نشریه در سال 1398 رتبه «علمی – پژوهشی» را طی نامه شماره 3/18/699 مورخ 1398/01/10 از کمیسیون نشریات علمی کشور تحت نظر دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. (بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی شماره عتف_آ_3104 ابلاغی مورخ 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور، به‌جای دسته‌بندی نشریات به‌صورت «علمی - پژوهشی» یا «علمی - ترویجی»، تمامی نشریات مشمول آیین‌نامه مورد اشاره با عنوان یکسان «نشریه علمی» شناخته می‌شوند.) با اعطای درجه «علمی – پژوهشی» به این نشریه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دور جدیدی از فعالیت آن با انتشار 10 مقاله علمی در سومین شماره پیاپی نشریه (شماره مربوط به بهار و تابستان 1398)، آغاز شد و سپس، در شماره پیاپی چهارم (شماره مربوط به پاییز و زمستان 139815 مقاله علمی دیگر در این نشریه به چاپ رسید. تعداد مقالات چاپ‌شده در شماره‌های بعدی این نشریه نیز حداقل 12 مقاله در هر شماره خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، طبق بند 6-7 از ماده 6 آیین‌نامه نشریات علمی شماره عتف_آ_3104 ابلاغی مورخ 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل 24 مقاله علمی در هر سال (طی دو شماره) در این نشریه منتشر خواهد شد.

 

اعضای کادر اجرایی نشریه از سال آغاز فعالیت (1395) تاکنون

 

در جدول زیر، اسامی سردبیران، مدیران مسئول، مدیر اجرایی و ویراستار نشریه علمی پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز از سال 1395 تاکنون درج شده است:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ شروع همکاری

تاریخ خاتمه همکاری

دکتر محمدعلی طینتی

سردبیر

پاییز و زمستان 1395 (دوره 1، شماره 1)

پاییز و زمستان 1398 (دوره 3، شماره 2)

دکتر جواد فرونچی

سردبیر

بهار و تابستان 1399 (دوره 4، شماره 1)

----------

دکتر سبلان دانشور

مدیر مسئول

پاییز و زمستان 1395 (دوره 1، شماره 1)

پاییز و زمستان 1398 (دوره 3، شماره 2)

دکتر سعید مشگینی

مدیر مسئول

بهار و تابستان 1399 (دوره 4، شماره 1)

----------

دکتر توحید یوسفی رضایی

مدیر اجرایی

پاییز و زمستان 1395 (دوره 1، شماره 1)

پاییز و زمستان 1398 (دوره 3، شماره 2)

دکتر محمود محصل فقهی

مدیر اجرایی

بهار و تابستان 1399 (دوره 4، شماره 1)

----------

دکتر محمود محصل فقهی

ویراستار

پاییز و زمستان 1395 (دوره 1، شماره 1)

پاییز و زمستان 1398 (دوره 3، شماره 2)