درباره نشریه

مختصری از تاریخچه نشریه علمی پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز

 

اولین شماره این نشریه در سال 1395 با 6 مقاله به چاپ رسید و انتشار آن با چاپ 6 مقاله دیگر در دومین شماره نشریه در سال 1396 ادامه یافت. این نشریه در سال 1398 رتبه «علمی – پژوهشی» را طی نامه شماره 3/18/699 مورخ 1398/01/10 از کمیسیون نشریات علمی کشور تحت نظر دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نمود. (بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی شماره عتف_آ_3104 ابلاغی مورخ 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور، به‌جای دسته‌بندی نشریات به‌صورت «علمی - پژوهشی» یا «علمی - ترویجی»، تمامی نشریات مشمول آیین‌نامه مورد اشاره با عنوان یکسان «نشریه علمی» شناخته می‌شوند.) با اعطای درجه «علمی – پژوهشی» به این نشریه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دور جدیدی از فعالیت آن با انتشار 10 مقاله علمی در سومین شماره پیاپی نشریه (شماره مربوط به بهار و تابستان 1398)، آغاز شد و سپس، در شماره پیاپی چهارم (شماره مربوط به پاییز و زمستان 1398)، 15 مقاله علمی دیگر در این نشریه به چاپ رسید. طبق بند 6-7 از ماده 6 آیین‌نامه نشریات علمی شماره عتف_آ_3104 ابلاغی مورخ 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل 24 مقاله علمی در هر سال (طی دو شماره) در این نشریه منتشر خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام شده از سال 1402 به همراه مقالات فارسی، نشریه مقالات انگلیسی نیز منتشر خواهد کرد.

 

ناشر:
     دانشگاه تبریز

صاحب امتیاز:
     معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریز

مدیر مسئول:
     دکتر محمود محصل فقهی 

ISSN الکترونیکی:
     2676-3400 

ISSN چاپی:
     2676-3397 

DOI:
     
10.22034

زمان آغاز انتشار:
     پائیز و زمستان 1395

توالی انتشار:
     دو بار در سال (دوفصلنامه)

زبان:
     فارسی با چکیده انگلیسی، انگلیسی

نحوه انتشار:
     الکترونیکی

نوع مقاله قابل انتشار:
     
مقاله پژوهشی

رتبه در آخرین ارزیابی وزارت علوم:
     
سال 1400: «ب»

نوع داوری:
     یکسو ناشناس

متوسط زمان داوری دوسال اخیر:
     21 روز

متوسط نرخ پذیرش:
     22%

مجوز انتشار و حق مولف:
     
CC BY-NC 4.0

پایگاههای نمایه کننده:
     DOAJ, Google Scholar, Index Copernicus, ULRICHSWEB, MSRT, SID, MAGIRAN, CIVILICA,