اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 166
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 29

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 94
تعداد مشاهده مقاله 52083
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 33581
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 246 روز
درصد پذیرش 14 %