اعلام رتبه علمی نشریه پردازش سیگنال پیشرفته در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400

به استحضار نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند نشریه پردازش سیگنال پیشرفته در آخرین ارزیابی انجام گرفته توسط کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400 موفق به اخذ رتبه علمی «ب» شده است. تیم اجرایی نشریه مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمام اعضای محترم هیات تحریریه، داوران و نویسندگان گرانقدر نشریه که در ارتقای نشریه سهیم بوده اند، اعلام می دارد.