اخبار و اعلانات

انتصاب سردبیر جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1399/01/16)

با حکم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر جواد فرونچی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، به مدت چهار سال به عنوان سردبیر نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شد. بنابراین، ضمن تشکر از آقای دکتر محمدعلی طینتی (سردبیر سابق نشریه) به‌خاطر انتشار دوره‌های 1، 2 و 3 نشریه (به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1395، 1396 و 1398) به‌عنوان سردبیر، به استحضار می‌رساند که دوره‌های 4، 5، 6 و 7 (به ترتیب مربوط به سال‌های 1399، 1400، 1401 و 1402) با سردبیری آقای دکتر جواد فرونچی ...

مطالعه بیشتر

انتصاب مدیر مسئول جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1399/01/16)

با حکم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر سعید مشگینی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، به مدت چهار سال به عنوان مدیر مسئول نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شد. بنابراین، ضمن تشکر از آقای دکتر سبلان دانشور (مدیر مسئول سابق نشریه) به‌خاطر انتشار دوره‌های 1، 2 و 3 نشریه (به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1395، 1396 و 1398) به‌عنوان مدیر مسئول، به استحضار می‌رساند که دوره‌های 4، 5، 6 و 7 (به ترتیب مربوط به سال‌های 1399، 1400، 1401 و 1402) با مدیر مسئولی آقای دکتر سعید ...

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیکی شماره مربوط به پاییز و زمستان 1398 (تاریخ درج خبر: 1398/09/28)

مقالات دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی 4)، مربوط به پاییز و زمستان 1398 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق «این لینک» برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیکی شماره مربوط به بهار و تابستان 1398 (تاریخ درج خبر: 1398/03/28)

مقالات دوره 3، شماره 1 (شماره پیاپی 3)، مربوط به بهار و تابستان 1398 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق «این لینک» برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.

مطالعه بیشتر

تخصیص شاپای چاپی و الکترونیکی به نشریه (تاریخ درج خبر: 1398/02/21)

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شاپای چاپی (Print ISSN) به شماره 3397-2676 و شاپای الکترونیکی (Online ISSN) به شماره 3400-2676 از سوی واحد شاپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز تخصیص داده شد.

مطالعه بیشتر

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1398/01/18)

به اطلاع می‌رساند پیرو نامه شماره ۳/۱۸/۶۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اعطای اعتبار «علمی - پژوهشی» به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز موافقت گردیده است.

مطالعه بیشتر