اخبار و اعلانات

نمایه شدن نشریه پردازش سیگنال پیشرفته در پایگاه DOAJ

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند اخیرا نشریه پردازش سیگنال پیشرفته در پایگاه DOAJ نمایه شده است. برای آگاهی از سایر پایگاههای نمایه کننده نشریه به بخش بانک ها و نمایه نامه ها مراجعه فرمایید.  

مطالعه بیشتر

معرفی موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری

موسسه استنادی علوم اسلام (ISC) از سال 1388 در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند که به عنوان چند نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:   نمایه سازی نشریات معتبر کشورهای اسلامی در تمام حوزه‌های موضوعی و به زبان‌های مختلف به منظور ارزیابی مستمر نشریات با هدف ایجاد و ارتقای شبکه علمی کشور ها؛ پایش مستمر جایگاه علمی دانشگاهها، نشریات و دانشمندان به منظور اطلاع از نقاط قوت و ضعف آنها در حوزه‌های مختلف علمی؛ رتبه بندی و ارزیابی دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران، کشورهای اسلامی و جهان بر اساس شاخص‌های مصوب؛ تهیه گزارش‌های مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها ...

مطالعه بیشتر

انتصاب سردبیر جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته

با حکم شماره 5933/د معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، خانم دکتر لیلی محمدخانلی  (عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، از تاریخ 1400/07/21 به مدت چهار سال به عنوان سردبیر نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شدند. بدین وسیله از زحمات سردبیر سابق نشریه، جناب آقای دکتر جواد فرونچی در دوره تصدی مسئولیت در نشریه تقدیر و تشکر می گردد.

مطالعه بیشتر

چهارمین سمپوزیوم مخابرات بی سیم نوری و موج میلیمتری غرب آسیا (WASOWC2022)

The 4th West Asian Symposium on Optical and Millimeter-wave Wireless Communications (WASOWC2022) is hosted at the University of Tabriz (TMU), Tabriz, Iran. It follows the successful previous events held in Tarbiat Modares University (2020), Isfahan University of Technology (2018) and Shahid Beheshti University (2019). WASOWC2022 aims to bring together researchers from academia and industry to share their latest findings in the field of optical & millimetre-wave wireless communications as part of the 5th Generation and beyond wireless netwroks. The 5rd Symposium will also include workshops, invited and keynote speakers. High quality and original technical papers are welcome to be presented at WASOWC2022.   Important  Dates:Paper Submission Due: 15 January 2021Acceptance Notification: 25 March 2022Camera Ready Submission: 10 April 2022Symposium Dates: 12-13 May 2022   Website: https://wasowc2022.tabrizu.ac.ir/en

مطالعه بیشتر

انتصاب مدیر مسئول جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته

با حکم شماره 1057/د معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر محمود محصل فقهی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، از تاریخ 1400/06/10 به مدت چهار سال به عنوان مدیر مسئول نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شدند. بدین وسیله از زحمات مدیر مسئول سابق نشریه، جناب آقای دکتر سعید مشگینی در دوره تصدی مسئولیت در نشریه تقدیر و تشکر می گردد.

مطالعه بیشتر

انتصاب سردبیر جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1399/01/16)

با حکم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر جواد فرونچی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، به مدت چهار سال به عنوان سردبیر نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شد. بنابراین، ضمن تشکر از آقای دکتر محمدعلی طینتی (سردبیر سابق نشریه) به‌خاطر انتشار دوره‌های 1، 2 و 3 نشریه (به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1395، 1396 و 1398) به‌عنوان سردبیر، به استحضار می‌رساند که دوره‌های 4، 5، 6 و 7 (به ترتیب مربوط به سال‌های 1399، 1400، 1401 و 1402) با سردبیری آقای دکتر جواد فرونچی ...

مطالعه بیشتر

انتصاب مدیر مسئول جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1399/01/16)

با حکم معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر سعید مشگینی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، به مدت چهار سال به عنوان مدیر مسئول نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شد. بنابراین، ضمن تشکر از آقای دکتر سبلان دانشور (مدیر مسئول سابق نشریه) به‌خاطر انتشار دوره‌های 1، 2 و 3 نشریه (به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1395، 1396 و 1398) به‌عنوان مدیر مسئول، به استحضار می‌رساند که دوره‌های 4، 5، 6 و 7 (به ترتیب مربوط به سال‌های 1399، 1400، 1401 و 1402) با مدیر مسئولی آقای دکتر سعید ...

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیکی شماره مربوط به پاییز و زمستان 1398 (تاریخ درج خبر: 1398/09/28)

مقالات دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی 4)، مربوط به پاییز و زمستان 1398 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق «این لینک» برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیکی شماره مربوط به بهار و تابستان 1398 (تاریخ درج خبر: 1398/03/28)

مقالات دوره 3، شماره 1 (شماره پیاپی 3)، مربوط به بهار و تابستان 1398 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق «این لینک» برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.

مطالعه بیشتر

تخصیص شاپای چاپی و الکترونیکی به نشریه (تاریخ درج خبر: 1398/02/21)

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شاپای چاپی (Print ISSN) به شماره 3397-2676 و شاپای الکترونیکی (Online ISSN) به شماره 3400-2676 از سوی واحد شاپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز تخصیص داده شد.

مطالعه بیشتر

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته (تاریخ درج خبر: 1398/01/18)

به اطلاع می‌رساند پیرو نامه شماره ۳/۱۸/۶۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اعطای اعتبار «علمی - پژوهشی» به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز موافقت گردیده است.

مطالعه بیشتر