تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر نشریات دانشکده (اتاق شماره 258)، کد پستی 15813 51666

 

مسئول دفتر: مرتضی کوچه‌مشکی پوران

 

تلفن: 33300832 (041) و 33393756 (041)

 

فاکس: 33300832 (041)

 

آدرس پست الکترونیکی: jasp@tabrizu.ac.ir

  

 

CAPTCHA Image