دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1400، صفحه 1-135 
9. ترکیب فیلتر ذره ترتیبی و شکل‌دهنده پرتو برای مکانیابی منابع اخلالگر مغزی

صفحه 89-104

10.22034/jasp.2021.45667.1141

سید مرتضی نوریان نجف آبادی؛ حمیدرضا ابوطالبی؛ ,وحید ابوطالبی؛ فرزانه شایق


10. مدلی برای تشخیص نفوذ چند کلاسه با داده های نامتوازن مجموعه داده CICIDS-2017

صفحه 105-115

10.22034/jasp.2022.48285.1165

محمود نیائی؛ جعفر تنها؛ غلامرضا شاهمحمدی؛ علیرضا پورابراهیمی