انتشار الکترونیکی شماره مربوط به پاییز و زمستان 1398 (تاریخ درج خبر: 1398/09/28)

مقالات دوره 3، شماره 2 (شماره پیاپی 4)، مربوط به پاییز و زمستان 1398 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق «این لینک» برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد.