حاشیه‌نویسی خودکار تصاویر با استفاده از واژه‌های بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده

افزایش تصاویر موجود در کاربردهای مختلف زندگی، از جمله اینترنت سبب شده است که در سال‌های اخیر وجود معنا در وب به‌ویژه در مورد تصویر مورد توجه محققان قرار گیرد. حاشیه‌نویسی تصویر به معنای انتصاب یک یا چند کلمه برای توصیف تصویر است. ورودی سیستم حاشیه‌نویسی، ویژگی‌های استخراج‌شده از تصویر است. این مقاله، الگوریتم جدیدی برای حاشیه‌نویسی تصویر ارائه می‌دهد که در آن برای استخراج ویژگی‌های تصاویر، از مفهوم کیف واژگان (BoW) استفاده شده است و از توصیفگر SIFT  نیز برای این منظور کمک گرفته شده است. برای رسیدن به کارایی مناسب و با توجه به بالا بودن ابعاد ویژگی‌های SIFT از روش کاهش ابعاد ویژگی PCA-SIFT و الگوریتم K-Means بهره گرفته شده است. آزمایش‌های انجام‌شده بر روی سیستم پیشنهادی و با استفاده از مجموعه تصاویر Corel5k، گویای عملکرد بهتر سیستم ارائه‌شده در دو معیار مورد بررسی زمان و دقت نسبت به کارهای گذشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic Image Annotation Using Bag of Words

نویسندگان [English]

  • Farzin Yaghmaee
  • Vafa Maihami
  • Alireza Noohi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University
چکیده [English]

Due to increase using images in different life application especially internet, recently many researchers interested in understanding in web and images. Automatic image annotation means attaching words, keywords or comments to an image. The inputs for image annotation system are features which are extracted from image. In this paper, a new algorithm for automatic image annotation using bag of words (BOW) and SIFT descriptor is presented. Considering the high dimensionality of SIFT features and to achieve satisfying efficiency, we apply dimension reduced technique PCA-SIFT and K-Means algorithm. Experimental results based on the images of Corel5k dataset show that the proposed method has better performance in precision and time measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automatic image annotation
  • bag of words
  • K-means
  • PCA
  • PCA-SIFT