کلیدواژه‌ها = مخفی‌سازی اطلاعات
مخفی‌سازی اطلاعات مبتنی بر جاسازی ماتریسی و بردار حرکت در استاندارد HEVC

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 213-225

10.22034/jasp.2019.10495

یعقوب صابری؛ محمدرضا رمضان‌پور؛ ریحانه خورسند