کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
طراحی شبکه عصبی بهینه جهت تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jasp.2023.51706.1189

مریم سادات جلالی شهری؛ فرزان خطیب؛ سید جواد سید مهدوی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ مهدی کهرم


چارچوبی برای تحلیل احساسات داده های متنی و شکلک ها در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.53172.1201

مرتضی شریفی؛ حجت اله حمیدی


تشخیص آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از LSTMو CNN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/jasp.2023.55780.1220

حسین حسینی نژاد محبتی؛ تندیس بهرام راد


طبقه بندی تصویر مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم بدون ناظر و حفظ فاصله ی بین کلاسی و درون کلاسی نمونه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/jasp.2024.59731.1241

ریام سرحان؛ محمد‌علی بالافر؛ محمد رضا فیضی درخشی؛ امین گلزاری اسکویی


آشکارسازی عمیق MIMO در حضور خطای تخمین کانال

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-7

10.22034/jasp.2022.46124.1146

حسین خالقی بیزکی؛ مهدی طیب مسعود