نویسنده = محمد‌علی بالافر
طبقه بندی تصویر مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم بدون ناظر و حفظ فاصله ی بین کلاسی و درون کلاسی نمونه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/jasp.2024.59731.1241

ریام سرحان؛ محمد‌علی بالافر؛ محمد رضا فیضی درخشی؛ امین گلزاری اسکویی


روش جدید رمزگذاری تصویر با استفاده از بلوک بندی و نگاشت آشوب

دوره 4، شماره 2، آذر 1399، صفحه 197-211

10.22034/jasp.2021.13380

دلاور زارعی؛ محمد‌علی بالافر؛ محمدرضا فیضی درخشی