نویسنده = علیرضا نوحی
حاشیه‌نویسی خودکار تصاویر با استفاده از واژه‌های بصری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 45-50

10.22034/jasp.2017.5699

فرزین یغمایی؛ وفا میهمی؛ علیرضا نوحی