اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود محصل فقهی

مهندسی برق - مخابرات دانشیار، گروه مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mohasselfeghhi
mohasselfeghhitabrizu.ac.ir
0000-0002-7193-843X


ORCID: 0000-0002-7193-843X

Author ID (Scopus): 27267677800

سردبیر

دکتر لیلی محمد خانلی

مهندسی کامپیوتر استاد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lmkhanli
l-khanlitabrizu.ac.ir
0000-0001-7394-5054

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین ابراهیمی

مهندسی برق - مخابرات استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند

fa.ee.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=1
aebrahimisut.ac.ir
0000-0003-2207-9306

دکتر حمیدرضا ابوطالبی

مهندسی برق - مخابرات استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/abutalebi
habutalebiyazd.ac.ir
0000-0002-1408-5637

دکتر میرهادی سیدعربی

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?seyedarabi
seyedarabitabrizu.ac.ir
0000-0001-6652-2467

دکتر احسان‌اله کبیر

مهندسی برق - الکترونیک استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=33&pageid=6750&tchcode=301175
kabirmodares.ac.ir
0000-0002-5610-7611

دکتر لیلی محمد خانلی

مهندسی کامپیوتر استاد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?lmkhanli
l-khanlitabrizu.ac.ir
0000-0001-7394-5054

دکتر سعید مشگینی

مهندسی پزشکی دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?saeed_meshgini
meshginitabrizu.ac.ir
0000-0001-5023-0961

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کامران اوانکی

مهندسی پزشکی دانشیار مهندسی پزشکی، دانشکد مهندسی، دانشگاه ایلینویز در شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

bme.uic.edu/profiles/avanaki-kamran/
avanakiuic.edu
0000-0002-1437-8456

دکتر بهمن جوادی

علوم کامپیوتر دانشیار دانشکده علوم کامپیوتر، داده و ریاضیات، دانشگاه سیدنی غربی، استرالیا

staff.cdms.westernsydney.edu.au/~bjavadi/
bjavadigmail.com
0000-0003-2351-9801

دکتر علی محمدجعفری

مهندسی برق استاد و مدیر تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی (CNRS)، آزمایشگاه سیگنال ها و سیستم ها، مدرسه عالی برق (Supélec)، دانشگاه پاریس، فرانسه

djafari.free.fr/
djafarilss.supelec.fr
0000-0003-0678-7759

دکتر حمید عرب نیا

علوم کامپیوتر استاد علوم کامپیوتر، دانشگاه جورجیا، ایالات متحده آمریکا

cobweb.cs.uga.edu/~hra/
hracs.uga.edu
0000-0003-3943-0094

h-index: 36  

مدیر اجرایی

دکتر محمود محصل فقهی

مهندسی برق - مخابرات دانشیار، گروه مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mohasselfeghhi
mohasselfeghhitabrizu.ac.ir
0000-0002-7193-843X

کارشناس نشریه

لیلا سهیل

کارشناس نشریه پردازش سیگنال پیشرفته، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

jasptabrizu.ac.ir
041-33300832