ارائه طرح دیجیتالی و معماری سخت‌افزاری برای پردازشگر سیگنال رادار HPRF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

امروزه طراحی و به‌کارگیری رادارهای با فرکانس تکرار پالس بالا به دلیل مزایایی که در ارسال توان متوسط بالا و مقابله با کلاترهای گسترده و جمینگ دارند، بسیار مرسوم است. اما همواره طراحی و پیاده‌سازی دیجیتالی پردازشگرهایی که بتوانند پارامترهای سیستمی و ازجمله محدوده دینامیکی بالای سیگنال ورودی این‌گونه رادارها را پوشش دهند، با چالش‌هایی همراه بوده است. در این مقاله روشی برای طراحی دیجیتالی و تعیین معماری سخت‌افزاری پردازشگر سیگنال رادار با فرکانس تکرار بالای نوعی ارائه می‌گردد. این روش مبتنی بر استفاده از نرم‌افزار ارائه‌شده توسط شرکت Xilinx به نام مولد سیستم Xilinx یا XSG هست که امکان آزمون، طراحی و توسعه ساده‌تر پردازشگرهای دیجیتال مبتنی بر تراشه FPGA را در محیط simulink نرم‌افزار MATLAB فراهم آورده است. نتایج شبیه‌سازی سخت‌افزاری و مقایسه خروجی‌های بلوک‌های پردازشی با خروجی بلوک‌های پردازشگر آنالوگ رادار موجود و مقایسه با ساختارهای آنالوگ-دیجیتال ترکیبی مرسوم برای این‌گونه رادارها، نشان‌دهنده افزایش محدوده دینامیکی ورودی پردازنده رادار به حداقل dB 70، کاهش ابعاد و وزن آن به حدود یک‌پنجم و انعطاف‌پذیری مناسب این پردازشگر برای یک رادار با فرکانس تکرار بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Digital Design and Hardware Architecture for the HPRF Radar Signal Processor

نویسندگان [English]

  • M. J. Firouzi 1
  • H. R. Dalili Oskouei 1
  • R. Fatemi Mofrad 2
1 Aeronautical University of Shahid Sattari, Tehran, Iran
2 Faculty of Electrical Engineering, Industrial University of Malek-e-Ashtar, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the design and use of high-frequency repeater radars are very common because of the advantages of high power transmission and coping with extended clutters and jamming. However, it is always the design and implementation of digital processors that can handle system parameters such as the wide dynamic range above the input signal of these radar coverage has been challenging. In this paper, a method for digital design and determination of the hardware architecture of a high repetition frequency radar signal processor based on the use of software provided by Xilinx XSG It's easier to design and develop The FPGA-based chip-based is provided in the MATLAB Simulink software is presented, this method is based on the use of Software provided by Xilinx Inc. The results of hardware simulation and comparison of output blocks of processing blocks with the output of the analog blocks of the typical radar and comparison with analog digital combined hardware of general radars represent improvement dynamic range of input at least 70 dB and low weight of this processor for a radar with high pulse repetition frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-pulse repetition frequency radar
  • clutter
  • FPGA chip
  • pulse-doppler processing
  • XSG system generator software
[1] G. W. Stimson, Introduction to Airborne Radar, 2nd Edition, SciTech,1998.
[2] Virtex-6 FPGA User Guide, [Online], Available: http://www.xili-nx.com/support/documentation/user_guides/ug07.pdf.
[3] M. I. Skolnik, Radar Handbook, 2nd Edition, Mc GrawHill, 1990.
[4] M. A. Richards, J. A.Scheer, W. A. Holm; Principles of Modern Radar(Basic Principles), SciTech, 2010.
[5] A. Antey, Illumination and Guidance Radar Technical Description, 1993.
[6] J. H. J. Ballagh, “Building Custom FIR Filters Using System    Generator,” In Proc. 12th International Field-Programmable Logic and Applications Conference (FPL), Montpellier, France, p. 2438, 2002.
[7] Y. H. Hu, “CORDIC-based VLSI architectures for digital signal processing,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 9, pp. 16-35, 1992.