دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تشخیص هوشمند بیماری کوید19 با استفاده از ترکیب ویژگی های عمیق و تحلیل مولفه اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/jasp.2022.49156.1176

ایمان ذباح؛ علی ماروسی؛ رضا ابراهیم پور


روش تلفیقی یادگیری عمیق و ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص کووید-19 بر اساس تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22034/jasp.2022.50829.1183

علی کارساز؛ رقیه اکبریان؛ علی خرمی


تشخیص نارساخوانی با استفاده از مؤلفه‌های برانگیخته‏ مغزی و تکنیک یادگیری جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

10.22034/jasp.2022.51250.1187

مریم محبی؛ منا زارعی؛ فاطمه غلامعلی نژاد؛ رضا رستمی


ارائه آشکارساز چندآستانه برای سیستم دسترسی چندگانه غیرمتعامد فراسو به همراه محاسبه تحلیلی احتمال خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/jasp.2022.51485.1188

محدثه بهاری؛ سید محمد صابرعلی


تشخیص بیماری کووید-19 با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنال بهینه‌سازی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/jasp.2022.52486.1197

غلامرضا کریمی؛ علی محمدی


بازیابی تصاویر پزشکی مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی‌های حوزه‌ی فشرده در استاندارد HEVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/jasp.2022.52409.1194

یعقوب صابری؛ محمدرضا رمضان پور؛ شروان فکری ارشاد؛ بهرنگ برکتین


طراحی شبکه عصبی بهینه جهت تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jasp.2023.51706.1189

مریم سادات جلالی شهری؛ فرزان خطیب؛ سید جواد سید مهدوی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ مهدی کهرم


آشکارسازی اختلال در گیرنده‌های GNSS با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jasp.2023.52455.1196

سمیرا توحیدی؛ زهرا شامی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ بهنام درستکار یاقوتی؛ احمد دولتخواه


قطعه­ بندی تصاویر بافت­دار به کمک برش گراف کرنل مبتنی بر آنتروپی و شبکه عصبی عمیق VGG16

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22034/jasp.2023.52704.1198

مهرناز نیازی؛ کامبیز رهبر؛ منصور شیخان؛ مریم خادمی


ارائه یک روش تکاملی جدید مبتنی بر باکتری برای حل مسئله انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.51825.1190

محمود پرنده؛ مینا زلفی لیقوان


چارچوبی برای تحلیل احساسات داده های متنی و شکلک ها در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.53172.1201

مرتضی شریفی؛ حجت اله حمیدی


بهبود جبران سازی حرکات سکو در رادار دهانه ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم پس تابش بهبودیافته (Imp-BP) براساس داده های INS و GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.53275.1202

رضا کیوان شکوه؛ محمدحسن زنگانه


طرح نهان‌نگاری هوشمند و مقاوم با استفاده از مقادیر بهینه ضرایب مقیاس و ضرایب کانتورلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.54334.1212

عین اله حاتمی؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ کامران لایقی؛ علی هارون آبادی


تشخیص احساس از روی سیگنال های EEG به کمک الگوریتم یادگیری ماشین کوانتومی سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.55923.1223

سید عابد حسینی؛ محبوبه هوشمند


طراحی فیلتر منطبق جهت بهبود حذف تداخل خودی سیستم مخابراتی تمام دوطرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.52432.1195

محمد لاری


بازشناسی رفتار حرکتی بین دو فرد با استفاده از روش طبقه‌بندی ترتیبی دومرحله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/jasp.2023.53064.1200

سامان نیکزاد؛ افشین ابراهیمی


ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق جهت واژه‌یابی در گفتار فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/jasp.2023.55549.1219

حسین سهلانی


تشخیص آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از LSTMو CNN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/jasp.2023.55780.1220

حسین حسینی نژاد محبتی؛ تندیس بهرام راد


طبقه بندی تصویر مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم بدون ناظر و حفظ فاصله ی بین کلاسی و درون کلاسی نمونه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22034/jasp.2024.59731.1241

ریام سرحان؛ محمد‌علی بالافر؛ محمد رضا فیضی درخشی؛ امین گلزاری اسکویی