دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تشخیص هوشمند بیماری کوید19 با استفاده از ترکیب ویژگی های عمیق و تحلیل مولفه اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/jasp.2022.49156.1176

ایمان ذباح؛ علی ماروسی؛ رضا ابراهیم پور


روش تلفیقی یادگیری عمیق و ماشین بردار پشتیبان جهت تشخیص کووید-19 بر اساس تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

10.22034/jasp.2022.50829.1183

علی کارساز؛ رقیه اکبریان؛ علی خرمی


تشخیص نارساخوانی با استفاده از مؤلفه‌های برانگیخته‏ مغزی و تکنیک یادگیری جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1401

10.22034/jasp.2022.51250.1187

مریم محبی؛ منا زارعی؛ فاطمه غلامعلی نژاد؛ رضا رستمی


ارائه آشکارساز چندآستانه برای سیستم دسترسی چندگانه غیرمتعامد فراسو به همراه محاسبه تحلیلی احتمال خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/jasp.2022.51485.1188

محدثه بهاری؛ سید محمد صابرعلی


تشخیص بیماری کووید-19 با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنال بهینه‌سازی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/jasp.2022.52486.1197

غلامرضا کریمی؛ علی محمدی


بازیابی تصاویر پزشکی مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی‌های حوزه‌ی فشرده در استاندارد HEVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/jasp.2022.52409.1194

یعقوب صابری؛ محمدرضا رمضان پور؛ شروان فکری ارشاد؛ بهرنگ برکتین


طراحی شبکه عصبی بهینه جهت تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jasp.2023.51706.1189

مریم سادات جلالی شهری؛ فرزان خطیب؛ سید جواد سید مهدوی؛ علیرضا حیدری بکاولی؛ مهدی کهرم


آشکارسازی اختلال در گیرنده‌های GNSS با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22034/jasp.2023.52455.1196

سمیرا توحیدی؛ زهرا شامی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ بهنام درستکار یاقوتی؛ احمد دولتخواه