دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. توانایی روشهای مبتنی بر موجک در تشخیص عبور از موانع در مسیر حرکت انسان با استفاده از سنسورهای پوشیدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

فریبرز رحیمی؛ رضا عیوض پور؛ بهزاد نوبهار؛ مندر جاگ؛ کریستین دوال


2. پنهان نگاری معکوس پذیر در تصاویر رمز شده با استفاده از پیش بینی کننده صفحه شطرنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

عمار محمدی؛ منصور نخکش


3. تخصیص بهینه توان در سیستم رله انبوه آنتنی کاملاً دوطرفه متشکل از چند جفت فرستنده-گیرنده و در حضور شنودگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

اکرم باقری؛ محمدعلی محمدی


4. بهبود بازدهی انرژی در شبکه‌های فراسوی دسترسی چندگانه پویای متعامد و غیر متعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

علی تراب زاده؛ مهدی مجیدی؛ مینا باغانی


5. آشکارسازی و بازشناسی یکپارچه متن از تصاویر طبیعی با به‌کارگیری فرهنگ لغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

فاطمه نعیمی؛ وحید قدس؛ حسن خالصی


6. تخمین کانال MIMO با الگوریتم‌های LMS و RLS بوسیله تجزیه QR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

احسان دشتیان؛ علی شهزادی؛ محمد لاری


7. بیشینه‌سازی چندهدفی ظرفیت مؤثر رله‌های نیمه دوطرفه و تمام دوطرفه دومسیره در ارسال بسته‌های کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

محمد لاری؛ زهرا کشاورز


8. طراحی ضرب کننده تقریبی 16 بیتی با کاربری پردازش دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

موسی یوسفی؛ مصطفی قربانی؛ خلیل منفردی


9. استخراج نقشه‌های برجستگی وزن‌دار در مدل‌سازی توجه پایین به بالای شنوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

مسعود گراوانچی زاده؛ سپیده اختری خسروشاهی؛ سحر ذاکری