کلیدواژه‌ها = بردار هویت
نوا: دادگان موسیقی سنتی ایرانی برای تشخیص دستگاه و سازهای اصیل ایرانی

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 125-134

10.22034/jasp.2019.10444

باقر باباعلی؛ آشنا گرگان محمدی؛ اسماء فرجی دیزجی