کلیدواژه‌ها = انتخاب ویژگی
ارائه یک روش تکاملی جدید مبتنی بر باکتری برای حل مسئله انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22034/jasp.2023.51825.1190

محمود پرنده؛ مینا زلفی لیقوان


مقاله سلب اعتبار شده به دلیل تخلف: (مدلی برای تشخیص نفوذ چند کلاسه با داده های نامتوازن مجموعه داده CICIDS-2017)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-115

10.22034/jasp.2022.48285.1165

محمود نیائی؛ جعفر تنها؛ غلامرضا شاهمحمدی؛ علیرضا پورابراهیمی