نویسنده = شهرام حسین‌زاده
مدل‌سازی کانال سیستم مخابراتی مبتنی بر OAM در حضور انعکاس

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 263-271

10.22034/jasp.2019.10499

وحیده وحیدی‌نیا؛ محمود آتشبار؛ شهرام حسین‌زاده